Contact Us

Our Location

Favdec
Room 403, Building 31, Dongfang jiari cheng huayuan, Lujia Town, Kunshan City, Jiangsu Province, China
info@favdec.com
Telephone
86018679217176

Contact Form